Codegym 8/4/2021

Hôm nay mình cảm thấy thật sự thú vị về những kiến thức mới cũng như những kiến thức mà mình được giải đáp khi k làm được.

Hôm nay học về các câu lệnh điều kiện if else , swich case ,… về phần if else thì khá là đơn giản , nhưng mình thật sự vẫn chưa hiểu quá nhiều về phần swich case.Nhưng sau khi được giải thích thì mình cũng hiểu được một phần và cần luyện tập thêm về phần swich case.Nói chung là về phần kiến thức cần đạt được trong ngày hôm nay thì mình đã đạt theo tiến độ của khóa học nhưng thật sự vẫn chưa hiểu sâu về các tác dụng cũng như các câu lệnh mà mình cần làm.

Tóm lại hôm nay cũng khá thú vị dù còn 1 số phần chưa đạt đúng mong muốn mà mình cần đạt được.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook