Blog ngày 7/4/2021

Hôm nay học về biến và kiểu dữ liệu. Nói chung hôm nay em cảm thấy khá vui vì bạn cùng bàn nghỉ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook