Prefix trong laravel

Thuộc tính prefix có thể sử dụng để thêm tiền tố cho mỗi định tuyến trong một nhóm với một URI.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook