Sự biết ơn

“Lòng biết ơn” là một cụm từ rất quen thuộc với bất kì ai trong mỗi chúng ta, nhưng có ai thực hiện được hết ý nghĩa của nó. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta có rất nhiều lòng biết ơn: biết ơn ông bà, cha mẹ, biết ơn những người bao bọc, giúp đỡ mình những khi mình gặp khó khăn,biết ơn những người tận tình chỉ bảo mình lúc mình cảm thấy bế tắc trong việc học….Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn và cũng có rất nhiều câu chuyện hay cùng với những bài học có giá trị về lòng biết ơn

1+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook