Blade Templates

Template engine là gì ?

  • Template là mẫu bố cục chung cho tất cả các trang sử dụng lại thành phần giống nhau mà không phải viết lại toàn bộ ,chỉ cần dôi ở 1 số nơi được chỉ định trên trang từ template.
  • Template engine giúp clean các đoạn code PHP nằm trong View nên tách biệt hoàn toàn giữa người code CSS và người code PHP.

Blade template là gì ?

  • Blade là 1 templating đơn giản ,Blade không giới hạn sử dụng code PHP trong view.Tất cả các file Blade sẽ được dịch thành file code PHP và cache cho đến khi file Blade bị thay đổi ,có nghĩa là blade sẽ tụe làm tất cả mọi việc cần thiết để chạy view cho ứng dụng.
  • Các file Blade cso phần đuôi file là .blade.php và lưu trong resources/views.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook