Công tác chuẩn bị trước thềm Mini Project

Để chuẩn bị tinh thần cho 3 ngày sắp tới chiến Case Study, thì công việc clear all bài tập còn nợ để giải tỏa mấy cái thứ làm nó làm phân tâm xem ra hơi khó khăn, vì bài tập của bài OOP này cũng không khác gì một loại case study dạng nhỏ, chiến hết lô này khá là khoai. Khả năng tương tác giữa hai đối tượng vẫn fail như thường khi chưa tìm ra phương thức connect giữa đối tượng Adam hay Eva (Human) với đối tượng Táo (Apple), mặc dù trước đó đã có bài thực hành connect giữa đối tượng Battery and Flash Lamp. Còn cái game đơn giản là di chuyển đối tượng thì làm cho hero đập khắp màn hình rồi nhưng mà cái phông background của nó vẫn hiện lên trong khi không làm khác tẹo nào từ định dạng tới kích thước ảnh như bài hướng dẫn, âu coi như là bắt trước được và cải thiện khả năng move của đối tượng so với bài mẫu.

Vạn sự khởi đầu nan với mấy thanh niên OOP, nó sẽ connect nhiều hơn tới mấy thanh niên Obj trong bất kì class nào, đó là việc của sau này, còn bây giờ là đi ngủ để mai chiến sờ ta đi…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook