Ngày 22/4/2020 – Năm Covid Thứ Nhất

Hướng đối tượng là gì?

Tạm định nghĩa nó là 1 đám mây: có mây đen, mây xám và mây trắng…

Định nghĩa nó như cái thực thể của nó vậy, lúc nào cũng có nhiều loại và tôi đến với hướng đối tượng cũng thế. Rất nhiêu suy nghĩ nảy ra trong đầu nó là gì? Nó giải quyết vấn đề gì

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook