Chân ướt, chân ráo

Bài cuối cùng của Module 1 cũng tới, anh Tutor có nói: “khi học xong bài OOP này thì các em sẽ bước một chân vào thế giới lập trình”. Dù mới chỉ học và thực hành nửa bài đầu OOP nhưng nó cũng thấy có sự thay đổi mới lạ từ phía OOP, cứ như là cả thế giới chân thực hiện ra trước mắt nó vậy, cái gì cũng có thể trở thành một lớp và cả mả đối tượng, với các thuộc tính với phương thức chân thật, có thể trông thấy bằng mắt thật, sờ nắm thì chưa :D. Nhưng cái quan trọng là cái tư duy logic khá khắt khe nếu chểnh mảng chút với kiến thức về kiến trúc hay mấy loại hàm hình thức kia mà nắm chưa vững là cũng bù đầu rối tóc vì sau một đoạn code gọi là dài với nó thì lỗi nhỏ xảy ra và không biết tìm đằng nào, với cái nào đã truyền tham số chưa, và tham số thực hay hình thức, đó logic đứt đoạn cái là toang cả bài, ngồi im re mà ngắc ngoải trước khi dò hỏi tới ý kiến của anh Tutor, chỉ liếc 1 cái là cái thằng tham số thiếu ở đâu là nó lăn ra liền.

Có một số tính năng mới như vẽ hình có thể nó là các dối tượng cơ bản lúc đầu để nó va chạm cho đỡ bỡ ngỡ, rồi có một số yêu cầu thêm effect animate cho các đối tượng hình vẽ đó, cái tĩnh bắt đầu moving là chuẩn bị có cái hay để xem rồi…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook