Ngày 20/4/2020 – Năm Covid thứ I

Hàm là gì?
Tham trị? Gọi hàm?
Buổi đầu tiên trong tuần lúc nào cũng vất vả nhất trong tuần, Hàm rất hữu ích và sử dụng rất thường xuyên trong lập trình!

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook