Function

Mặc dù hôm nay mới học về bài Function (Hàm) trong js, nhưng các kiến thức và vận dụng func, các học viên đã được cho tiếp cận và làm quen từ những bài học trước đó khá là nhiều. Mặc dù vậy, khi đọc xong một bài toán, mặc dù đã làm rồi, nhưng khả năng nhảy ra code của nó vẫn đơ đơ, không phát được ra nhiều hiệu quả. Ngồi giải quyết một bài mà đẫn đờ người cả tiếng đồng hồ rồi lan man tìm tài liệu, tham khảo nguồn a rồi nguồn b, không ưng lại tìm cái khác, thế là cả buổi tối loay hoay giết thời gian, kết quả đâu vẫn đó, chưa cải thiện được. Tình hình không ổn khi bài thi và kiểm tra chỉ giới hạn trong 1 khoảng thời gian cố định, nếu không tạo thói quen giải quyết 1 bài toán trong số phút đặt ra thì khả năng vỡ kế hoạch là rất cao. Từ những công việc nhỏ nhất không được lập kế hoạch cho tới những công việc tốn cả vài giờ đồng hồ để giải quyết, nếu không set cụ thể là làm trong khoảng bao lâu thì tiến độ giải quyết công việc đó sẽ rất chậm chạp và không có tính khả thi, deadline trễ liên tục là thói quen nên buông bỏ để tốt hơn trong những công việc sắp tới.

Vẫn còn lẫn lộn giữa các loại biến và các hàm lẫn nhau, khả năng giải quyết bài toán a thì nên khởi tạo biến nào, chạy thế nào, bài toán b dùng biến nào để thiết lập nên đầy đủ hàm để chạy. vẫn còn hạn chế, cần code nhiều hơn và học thêm về tư duy thuật toán và nhóm các dạng bài tập giống nhau vào nhóm, như tính tổng, tính trung bình, min, max, hay các nhóm điều kiện so sánh khác để giải quyết các bài toán tương tự chứ không nên giành quá nhiều time để sáng tạo ra thêm hàm mới trong khi hàm có sẵn có thể đủ giải quyết bài toán…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook