Bài học Array

bài học array của chúng ta gồm những ý chính sau:
–>mảng là một biến đặc biệt,có thể lưu trữ nhiều giá trị thay vì một giá trị như biến thông thường.Mỗi giá trị trong mảng được gọi là một phần tử của mảng(element). Chỉ số chạy từ 0 :chỉ tới mỗi vị trí trong mỗi phần tử của mảng
–>có hai cách để khai báo mảng:–>let tên mảng[ ];
–>let array = new Array() ;
–>chúng ta muốn thao tác về mảng thì nên duyệt mảng qua vòng lặp
–>Mỗi bài toán đều có những thuật toán riêng của nó. Để hiểu hơn thì chúng ta có một số thuật toán sau:
>>Nhập xuất mảng
>>Tìm max, min trong mảng
>>tìm max âm, min dương
>> Chèn thêm phân tử vào trong mảng
>>Xóa một phần tử của mảng
>>tính tổng các phần tử trong mảng
>>đảo ngược mảng
Trên đây là toàn bộ kiến thức đã được học trong ngày hôm nay.Tuy chưa được cụ thể,tỉ mỉ, chi tiết nhưng cũng đủ để các bạn tham khảo dần dần để học kiến thức mới.
Mỗi người lập trình đều có tính tư duy khác nhau vậy nên các bạn hãy thể hiện khả năng tư duy một cách tốt nhất có thể vào trong bài học cũng như trong cuộc sống.
Nếu bài viết của mình có gì chưa hoản chỉnh mong mọi người góp ý để mình cải thiện tốt hơn vào buổi sau nha.Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook