07/03/2020

Hứa với nhóm tuần sau k đi học muộn.
If (đi muộn){

sẽ khao các a trong nhóm bữa cơm rang    

}else{

sẽ đc 1 chai nước(10K)

}

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook