Buổi học đầu với lavarel

Buổi học đầu với lavarel diễn ra khá nhẹ nhàng, mình chỉ cài đặt rồi chạy vài chương trình đơn giản. Laravel là PHP framework  mã nguồn mở và miễn phí số một hiện nay, lavarel được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu – rõ ràng , một hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng.

Vấn đề chính của hôm nay là không khí tết đã tràn ngập khắp nơi, mình thưc sự muốn về quê lắm rồi, không thể ngồi lâu cày bừa như trước, cứ ngồi được một lúc lại nhấp nhổm đứng lên.

Nhanh rồi về quê thôi 🙂

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook