Làm case study modul2

Modul này mình làm mọt case study cá nhân về inotes để ghi nhớ và 1 case study nhóm về bảng Kanban. Kanban thì khó nhất là drag, drop, đây thực sự là thử thách lớn vì phần này phần nhiều liên quan đến Javascrip học các bộ công cụ, thư viện của nó, nhưng mình đến lúc này mình gần như đã quên sạch về Javascript rồi, phải vừa học lại vửa tìm hiểu làm mình đau đầu không thể tả mà vẫn không đạt kết quả khả quan, tận dụng tài nguyên trên mạng còn làm mọi chuyện tệ hơn. nhẽ ra nên làm ứng dụng vừa sức hơn thay vì ứng dụng này.
Một khó khắn nữa chính là làm việc nhóm và git nhóm, làm việc nhóm thì rắc rồi lớn nhất là phải chia được dự án ra thành từng phần và phân chia cho mọi người, còn git nhóm thì mỗi lần mọi người push lên là lại lỗi, mà tệ hơn cả là mọi người đều không biết tại sao 🙂
Mai là deadline rồi,. hy vọng sẽ kịp

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook