Luyện tập với Funtion

Hôm nay vẫn tiếp tục chiến đấu với hàm, sau hai ngày luyện thì mình cũng đã thấy vững hơn về phần hàm trong javascript. Khi mà làm quen được với hàm rồi thì các vấn đề có thể xử lý một cách dễ dàng và gọn gàng hơn, tuy là vẫn có một vài bài khá là khó hiểu nhưng nhờ trao đổi cùng nhau và sự support lăn xạ của tutor Kiều Anh thì vấn đề đã có thể gỡ được. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook