Ngày đầu tiên đi học của năm mới

Sau 1 tuần dài tôi được nghỉ tết ở nhà. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy rất quý gía. Bởi sau khi kết thúc một tuần học tại codegym, tôi cảm thấy mình còn bị rỗng rất nhiều kiến thức. Khoảng thời gian này tôi có thể ôn tập lại những kiến thức vừa qua mà tôi chưa tiếp thu kịp.

Bắt đầu một tuần mới của năm mới tôi cảm thấy có sức sống hơn , không còn oải như tuần đầu tiên tôi đi học nữa. Hôm nay tôi đã biết làm các bài tập biến, kiểu dữ liệu và đang làm các bài tập về câu lệnh điều kiện. Tôi hy vọng sang năm mới mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bản thân tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng để không bị bỏ lỡ giữa chừng.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook