Blog ngày 23/12/2019_Vũ Thế Công

Hôm nay chúng tôi tiếp tục làm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Dữ liệu bao gồm những mệnh đề phản ánh thực tại Một phân loại lớn của các mệnh đề quan trọng trong thực tiễn là các đo đạc hay quan sát về một đại lượng biến đổi. Các mệnh đề đó có thể bao gồm các sốtừ hoặc hình ảnh. Dữ liệu là một khái niệm quan trọng trong cuộc sống, khi gặp một vấn đề, chúng ta sẽ lấy dữ liệu, phân tích nó và đưa ra giải pháp cho vấn đề đó.

Cũng như trong cuộc sống, cơ sở dữ liệu Database là một phần cực kỳ quan trọng của ngành phần mềm, máy tính đều dựa trên dữ liệu để giải quyết một bài toán, vấn đề mà người sử dụng những chương trình, ứng dụng do chúng ta viết ra.

Ngày nay, các dữ liệu lớn và nhiều đến mức có phát triển 1 khái niệm gọi là big data, và liên quan tới đó là analysis, phân tích dữ liệu lớn.

Tôi có tìm hiểu sơ qua về big data và thấy rất thú vị. Sau khi học xong khóa này tôi muốn tìm hiểu sâu thêm về món này, vì tôi thấy có liên quan tới toán khá nhiều, mà toán lại là môn học tôi rất thích ngày xưa.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook