Blog ngày 27/11/2019

Hôm nay là ngày thứ 3 làm case study. Còn rất nhiều ý tưởng cho case tôi chọn nhưng tôi chỉ dừng lại ở việc làm 1 game bắn máy bay đơn giản, tôi nghĩ 1 thứ phức tạp nhưng nhiều lỗi thì còn tệ hơn cả những thứ đơn giản nhưng ko có lỗi, điều này sẽ gây ra trải nghiệm khó chịu cho người dùng.

Sáng nay tôi tiếp tục đọc về PHP, thấy cấu trúc cũng có vẻ giống javascript hay python mà tôi từng học qua. Có thể do các ngôn ngữ lập trình đều giả theo ngôn ngữ tự nhiên if…else if…else, hay while …do. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao phải chia ra nhiều loại ngôn ngữ và mỗi ngôn ngữ lại mạnh ở 1 lĩnh vực xử lý riêng.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook