Ngày thứ 2 làm Case Study

Game đua xe của mình cũng ra dáng phết rồi ấy chứ, có một chiếc xe đứng giữa màn hình rồi các xe khác rới xuống, và phải điều khiển xe để tránh :).
Mình cũng lamg được vài chức năng nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi, hiện hai lỗi mình gặp phải là lúc đầu game sẽ ném ra một nắm xe và các xe cản đường có thể đè lên nhau. Như vậy khá không hợp lý, mình vẫn đang nghĩ cách khắc phục để các xe xuất hiện lần lượt nhưng chưa thấy đầu mối đâu. Có vè vấn đề vẫn là cách sử dụng setTimeout và setInterval. Mình cần đọc thêm về setTimeout mới được, trước gì có nghe nhưng chưa dùng bao giờ.
Hôm nay cũng có hoạt động chạy bộ quanh hồ, như bình thường mình chạy nhưng lúc nào cũng có một chân dính trên mặt đất và với tốc độ khảng 1/3 người khác chạy thôi.

Thế là hết một ngày nữa ở CodeGym.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook