Blog ngày 26/11/2019

Hôm nay là ngày thứ 2 làm về case study. Thấy mọi người có vẻ làm rất ổn. Tôi thì mới làm để có thể tạm chấp nhận được.

Vì check james thấy có module tiếp theo nên tôi đã bắt đầu module này trước. Nghe mọi người đi trước nói module 2 còn khó hơn cả module 1, vì vậy tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Trong module 1 thực sự tôi vẫn chưa giành hết sức và thời gian để làm, thời gian làm việc lặt vặt quá nhiều, và thời gian tập trung cho công việc học và lập trình mới chỉ tầm 2-3 tiếng 1 ngày, quá ít để có thể trở thành 1 lập trình viên giỏi. Tôi cần đọc lại học cách học, và quản lý thời gian công việc cùng kanban.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook