Ngày 25/11

Hôm nay buổi đầu sang tuần mới, bắt đầu học về javascript. Lượng kiến thức mới trong phần này thật nhiều , kiến thức mới cũng khó hon trừu tượng hơn, khá nhiều anh em cũng đang mơ hồ.Cũng may được anh linh,và mọi người suport rất nhiệt tình Hi vọng tất cả mọi người sẽ vượt qua được các bài học tiếp theo mà không có ai phải học lại.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook