C1019I1 – Nguyễn Thanh Tùng – Buổi thứ 14

2 hôm nay không được đi học và cũng không viết được blog cũng là do 1 phần mình bị ốm 🙁 và trong thời gian nghỉ đó là một khối lượng kiến thức khổng lồ cần phải nạp vào 🙁 ngày hôm nay được học vể mảng ôi khoai làm sao 🙁 , có lẽ chắc viết đến đây thôi :)) vì mấy hôm nay không đi học nên cần phải nạp thêm nhiều kiến thức

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook