Một tư duy lập trình bắt đầu

Hôm nay em bắt đầu bước vào lập trình, ngày đầu vẫn còn rất nhiều thứ chưa biết về lập trình. Như hôm nay học về lưu đồ với giải mã mặc dù hơi khó hiểu một chút nhưng em sẽ cố gắng hết sức để thành một lập trình viên…….

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook