LBlog 30/10/2019

Hôm nay bắt đầu tiếp xúc với thuật toán, tuy vẫn gặp khó khăn trong việc giải quyết bằng 2 mô hình Pseudo-code và Flowchart nhưng cơ bản đã nắm được khá rõ cách vận hành cũng như ý nghĩ của 2 mô hình đó

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook