buổi thứ 4 tại codegym

hôm nay học về thuật toán và các khái niệm liên quan. thấy cũng quen quen nhưng mà đến phần flowchart thì hơi hoang mang cái quả vòng lặp @@ chắc phải luyện tập thêm nhiều nữa về thuật toán và miêu tả thuật toán @@ aizz vẫn chưa xong cái khóa 4 của code.org chắc tối về lại cày thêm tí cho xong. Nay định tham gia coding dojo để hóng hớt mà ở nhà lại có việc thôi đành lỡ hẹn để tuần sau vậy 😀 thôi ĐI VỀ thôi

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook