ngày 11 ở CodeGym

mọi người nói chuyện vui vẻ, hiểu được bài hôm nay. học được nhiều cái mới, nhiều bài tập cảm giác thời gian đi quá nhanh, không đủ thời gian làm hết bài tập.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook