Ngày đầu học ở CodeGym

  • Review ngày 01/08/2022.
    • Ngày đầu học ở CodeGym. Một ngã rẻ mới , tất cả đều mới mẻ , từ bạn bè kiến thức đến cách học. Anh/chị CodeGym thân thiện – vui vẻ – hỗ trợ nhiệt tình từ ăn – uống – ngủ – nghỉ như anh-chị-em trong nhà. Cảm giác gần gũi không áp lực từ việc học chút nào.
    • 6 tháng sau mình sẽ đọc lại comment để nhìn lại những ngày đầu tiên đi học .

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook