Ngày thứ 2 ở CGSG

Ngày thứ 2 ở CodeGym: Mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi có thêm đồng nghiệp mới, kiến thức mới và cách học mới để cho mình trở thành con người mới. Và mình cảm thấy thích hơn về các thuật toán cơ bản để mình tự tin hơn cho môn học tiếp theo.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook