Hello mọi người hôm này mình sẽ chia sẻ với mọi người về giải quyết xung đột khi merge code nhé.

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu merge là gì nhé.
Merge có thể hiểu đơn giản là chúng ta nối 2 đoạn code ở 2 branch khác nhau vảo làm một

Vậy tại sao xảy ra xung đột?
Khi ta và đồng nghiệp vô tình hayhữu ý cùng sửa hoặc code vào một hoặc nhiều file khi merge code sẽ xảy ra xung đột code.

Giải quyết xung đột code như thế nào?
Những nơi phát sinh xung đột, chúng ta sẽ phải ngồi lại cùng nhau để xem chúng ta sửa cái nào lấy cái nào. Sửa code của ai lấy code của ai

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook