Giao thức MTTQ là gì?

MQTT là gì?
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức nhắn tin tiêu chuẩn OASIS cho Internet of Things (IoT). Nó được thiết kế như một phương tiện truyền tải tin nhắn publish/subscribe (xuất bản/đăng ký) cực kỳ nhẹ, lý tưởng để kết nối các thiết bị từ xa với băng thông mạng thấp. MQTT ngày nay được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như ô tô, sản xuất, viễn thông, dầu khí, v.v.
MQTT trong IoT
MQTT là một trong những giao thức được sử dụng phổ biến nhất liên quan đến IoT. MQTT cho phép các thiết bị IoT hạn chế về tài nguyên gửi hoặc xuất bản thông tin về một chủ đề nhất định tới một máy chủ có chức năng như một message broker MQTT. Sau đó, broker sẽ đẩy thông tin ra ngoài cho những máy khách đã subscribe chủ đề trước đó. Đối với con người, một chủ đề trông giống như một đường dẫn tệp phân cấp. Máy khách có thể subscribe một cấp cụ thể trong hệ thống phân cấp của chủ đề hoặc sử dụng ký tự đại diện để subscribe nhiều cấp.
Ví dụ: các nền tảng IoT của Carriots, Evrything và ThingWorx hỗ trợ giao thức MQTT.
Các giao thức cạnh tranh với MQTT
CoAP – Constrained Application Protocol: sử dụng kiểu giao tiếp request/response (yêu cầu/phản hồi).
AMQP – Advanced Message Queuing Protocol: giống MQTT, sử dụng kiểu giao tiếp publish/subscribe.
SIOMP – Simple/Streaming Text Oriented Messaging Protocol là giao thức dựa trên nền tảng văn bản.
Mosquitto là một mã nguồn mở của MQTT broker.
SMCP – Simple Media Control Protocol là một ngăn xếp CoAP được sử dụng trong môi trường nhúng.
SSI – Simple Sensor Interface: là giao thức truyền thông giúp giao tiếp dữ liệu giữa máy tính và cảm biến.
DDS – Data Distribution Service: có thể publish/ subscribe trực tiếp trong thời gian thực cho các hệ thống nhúng.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook