Bài học: Angular Form Ngày học: 20/08/2021 Họ và tên: Phạm Tuấn Thảo – C0321K2

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: Template driven form, Reactive form

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Nội dung ấn tượng: Form trong angular cũng có thể bind thành đối tượng.

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Hôm nay, bài học hôm nay hơi khó hiểu

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Sử dụng Reactive form

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Sẽ tiếp tục áp dụng vào làm bài tập.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay học khá là vui

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook