Phần quyền dứng dụng

Bài  học: Phân quyền ứng dụng

Ngày học: 03/08/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn– C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Authorization là quá trình để xác định xem người dùng được xác thực có quyền truy cập vào các tài nguyên cụ thể hay không. Nó xác minh quyền của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập vào các tài nguyên như thông tin, cơ sở dữ liệu, file, v.v. Authorization thường được đưa ra sau khi xác thực xác nhận các đặc quyền của bạn để thực hiện. Nói một cách đơn giản hơn, nó giống như cho phép ai đó chính thức làm điều gì đó hoặc bất cứ điều gì.

-Các từ khóa : Authorization, jwt ,tokens,…

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

-Nội dụng thích nhất là phần phân quyền ứng dụng và jwt

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Kiến thức khá dài, thật là khó quá đi à

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

–-Việc phân quyền ứng dụng

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

–Tìm hiều thêm về cơ chế bảo mật và phân quyền

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Hôm nay không tuyệt vời bằng hôm qua rồi

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook