Bảo mật ứng dụng web

Bài  học:Bảo mật ứng dụng web trong Spring

Ngày học: 02/08/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn– C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

Nguy cơ mất an toàn thông tin :

•Phân quyền và xác thực người dùng

•Tấn công bởi các phần mềm độc hại

•Mất, hỏng, sửa đổi thông tin

•Mất an toàn thông tin do sử dụng Email, mạng xã hội

•Mất an toàn thông tin đối với Website

Cơchếbảomậtứngdụng

•Xác thực(Authentication)

•Phânquyền (Authorization)

•Phân quyền hệ thống tệp tin

•Quản lý tài khoản

•Sử dụng SSL để truyền dữ liệu

•Mã hoáFirewalls

– Authentication , Authorization , HTTP Basic , Tokens ,Signatures

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

–Cơ chết bảo mật xác thực và phân quyền

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Kiến thức khá dài, sau 1 buổi học nhờ giảng viên tóm tắt lại lý thuyết cộng với việc thực nên đã khai thông

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Cơ chế bảo mật cho trang web.

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

–Tìm hiều thêm về cơ chế bảo mật và phân quyền

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Hôm nay thật là tuyệt vời hihi

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook