Crawl là gì?

Crawl là để lấy dữ liệu từ 1 trang web về.

Nhưng lấy dữ liệu từ 1 trang web về để làm gì? Thực sự tôi chưa thấy được nhiều lợi ích và ý nghĩa của việc crawl.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook