Session & Cookie

Bài  học: Session and Cookie

Ngày học: 27/7/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

-Session : được coi là 1 phiên là việc, nó là cách giao tiếp giữa client và server

– Một session bắt đầu khi client gửi request đến server, nó tồn tại xuyên suốt từ trang này đến trang khác trong ứng dụng và chỉ kết thúc khi hết thời gian timeout hoặc khi bạn đóng ứng dụng tắt trình duyệt . Giá trị của session sẽ được lưu trong một tệp tin trên máy chủ. Chúng chỉ nên lưu trữ những thông tin tạm thời trong session Với mỗi session sẽ được cấp phát một định danh duy nhất SessionID. Khi kết thúc một phiên làm việc và bắt đầu một phiên mới, chúng ta sẽ nhận được một session ID khác.

– Cookie cũng được dùng để lưu những thông tin tạm thời. Tệp tin cookie sẽ được truyền từ server tới browser và được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào ứng dụng. Như vậy dù có tắt browser cũng không mất đi các giá trị vì chúng ta đã lưu nó trên máy tính của mình

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

-Ứng dụng của session và cookie rất có ích cho bài tập của mình

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

-Kiến thức hay, hấp dẫn và dễ hiểu.

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

-Session là 1 kiến thức mới áp dụng, nó giúp mình lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập, khi nào mình cần dùng thì gọi đến thay vì ở module trước mình phải sử dụng request để mang thông tin qua từng trang.

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

-Tìm hiểu sâu hơn về cookie để ứng dụng tốt vào bài tập hiện tại

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

-Vẫn như mọi hôm là vẫn vui vẻ và Vui vẻ cùng với vui Vẻ ngoài ra còn Vui Vẻ nữa, ngoài ra hôm nay con siêu vui vẻ

7.. Hôm nay bạn đã làm được gì?

-Upload file, crud , formmatter các class trong bài tập.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook