Thứ 5 tuần 3 tại CODEGYM

Bài hôm nay khá dài, học xong phần mảng rôi nhưng vẫn còn vài bài khó chưa làm hoàn chỉnh, vẫn chưa đụng chạm đến hàm nên chưa thỏa mãn với bản thân. dù đã ở lại lớp làm cố nhưng vẫn chưa xong, bài dài nhưng sức mình cũng dài, về nhà làm tiếp . được cái vui là tìm được team đi ăn trưa nên khá thỏa mãn

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook