Hàm!!

Định nghĩa về hàm!! học thêm một bài mới hơn cả của mảng…Hàm thật là khó hỉu!! Đến đây chả biết nên nhận xét hay như nào!!

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook