Hàm

Hôm nay học thao tác với các hàm, mới đầu tự tìm hiểu thì thấy nó rất là khó. Nhưng sau giờ lí thuyết được giảng viên chỉ dạy thì phần nào đấy thấy kiến thức về hảm trở nên vẫn khó! Ôi khó quá! XD

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook