LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) là gì?

LAMP là gì?

LAMP là viết tắt của LinuxApacheMySQL và PHP là giải pháp máy chủ kết hợp từ 4 lớp giải pháp phần mềm : Linux – Apache – MySQL – PHP. Đa số các hosting linux hiện nay sử dụng công nghệ này. Các phần mềm này kiết hợp với nhau tạo thành các stack phần mềm. Từ đó giúp các thành phần website hoạt động trên nền tảng này hiệu quả.

Các phần mềm này tạo thành các stack. Các stack này được xắp xếp theo trình tự như sau:

Linux: là stack đầu tiên. Hệ điều hành này là hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi. Và được rất nhiều lập trình viên biết đến và ứng dụng.

Apache: Lớp thứ hai bao gồm phần mềm web server, thường là Apache Web (HTTP) Server. Lớp này nằm trên lớp Linux. Web server chịu trách nhiệm chuyển đổi các web browser sang các website chính xác của chúng. Apache đã (và vẫn) là ứng dụng web server phổ biến nhất trên public Internet hiện nay. Trên thực tế, Apache được ghi nhận là đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển ban đầu của World Wide Web.

MySQL: Lớp thứ ba là nơi cơ sở dữ liệu database được lưu trữ. MySQL lưu trữ các chi tiết có thể được truy vấn bằng script để xây dựng một website. MySQL thường nằm trên Linux và cùng với Apache / lớp 2. Trong cấu hình highend, MySQL có thể được off load xuống 1 máy chủ lưu trữ riêng biệt.

PHP: là lớp trên cùng của stack. Lớp script bao gồm PHP và / hoặc các ngôn ngữ lập trình web tương tự khác. Các website và ứng dụng web chạy trong lớp này.Hầu hết các Developer nên biết về LAMP stack truyền thống vì nó đã được sử dụng làm web từ rất lâu rồi. Tất cả các công nghệ backend như PHP và Mysql đều rất phổ biến và được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp hosting lớn. Do đó, ưu điểm lớn nhất của LAMP stack là bảo mật và sự hỗ trợ rộng rãi. Các CMS phổ biến nhất như WordPress, Joomla, Drupal.. đều được phát triển trên nền PHP và Mysql.

Cả Apache, PHP và Mysql đều có mã nguồn mở, đó là lý do tại sao Linux là lớp nền tảng cho môi trường này. Đây cũng là môi trường đơn giản nhất để các developer làm web trực tuyến.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook