Lên kế hoạch

Bạn có thể mường tượng tương lai đi đến đâu? Dù cho bạn chỉ có thể hình dung được ngày mai, hãy cứ lên kế hoạch trước.

Việc gì bạn cần phải hoàn thành? việc gì bạn muốn làm cho xong? Sự ngẫu hứng tất nhiên cũng sẽ có cái hay của nó. Tuy nhiên nếu bạn biết trước được những thứ mình đang làm – khi nào và như thế nào – bạn có thể đạt được kết quả cao hơn. Vì vậy bạn chỉ cần tăng tốc để thực hiện nhanh hơn mà thôi.

Thất bại trong việc lên kế hoạch cũng đồng nghĩa với việc bạn lên kế hoạch để thất bại.

1+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook