Ngày thứ 3 của tuần thứ 3

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Tôi đến Codegym và bắt tay vào việc học, cũng giống như bao ngày, cũng vẫn luôn gặp phải những khó khăn trở ngại khi tiếp thu kiến thức mới. Tôi cảm thấy chai lỳ hơn khi gặp phải khó khăn vì dù gì mình vẫn phải giải quyết nó mà thôi.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook