Ngày 15-9

Chào mọi người, hôm nay Pi lại được nuôi. Cảm thấy không chỉ riêng mình thương Pi mà còn có một số bạn cũng rất thương Pi.Cũng thấy vui cho một ngày thêm nhiều kiến thức nữa. Một chút vui cho ngày căng thẳng

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook