21/4/2020

Tiếp thu và xử lý vấn đề chậm chạp, khiến nó xử lý một bài toán nhất định, chưa thể đặt cái gọi là quy trình tuần tự các bước để mổ xẻ nhỏ bài toán ra thành từng mảng nhỏ để dễ giải quyết. code của người khác nhìn ngắn gọn thật đó, nhưng của nó cứ phải là đủ chữ đủ thông tin cho người dùng biết, chứ không phải là cái alert nhạt toẹt, true/false, rồi để đó cho người khác thích hiểu thế nào thì hiểu.

Một bài toán dù là nhỏ nhưng nó cũng phải đầy đủ thông tin, xử lý đúng, và luôn phải sát theo yêu cầu đề bài, yêu cầu gì? cần làm gì? Nếu không bám sát có thể sẽ làm cùng chủ đề nhưng khác nội dung yêu cầu của đề bài, dẫn tới những kết quả không đáng có, nhất là trong các kì thi sắp tới. Điểm số chỉ phản ánh một phần mỗi người, nhưng đa số chẳng ai không muốn chạy theo điểm số cả. Còn cái cốt lõi, nắm bắt được tới đâu, nó vẫn lo cái đó hơn vì ở cái tuổi của nó không còn đủ thời gian cho cưỡi ngựa xem hoa nữa, không phải tới lúc nhà tuyển dụng họ yêu cầu mới nói từ từ để em tìm hiểu thêm, hay đại loại là tìm nguồn tham khảo. Không có đâu, nó mà là nhà tuyển dụng thì cũng next đi em à…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook