SOLID and SWING

Cuối module mình chủ yếu học về các nguyên lý và thiết kế hệ thống như là nguyên lí SOLID để tổ chức code, design patterns để viết code cho chặt chẽ , hợp lý hơn, đặc biệt hôm nay mình có xem 2 video của anh Nhật dạy về nguyên lý SOLID và design patterns. Ngoài ra mình cũng tìm hiểu về swing để chuẩn bị cho case study sắp tới.

Một số kiến thức cũng như ý hiểu của mình về nguyên lý SOLID :

+Mỗi class chỉ làm đúng chức năng và nhiệm vụ của nó , sau này muốn mở rộng sản phẩm thì chỉ cần thêm class bằng cách kế thừa chứ không thay đổi code của lớp cha.

+Phải đảm bảo tính thay thế : Ví dụ như lớp con Chim Cánh Cụt không thể kế thừa từ lớp Chim được vì Chim Cánh Cụt không thể Có phương thức bay. Vì vậy ta phải triển khai kiểu khác.

+Các Interface nên tách riêng biệt ra để khi ta implements thì không cần phải định nghĩa nhiều, giúp tiết kiệm tài nguyên

+ Hai module không nên kết nối trực tiếp với nhau mà nên qua interface để đảm bảo không xung đột nhau, dễ bảo trì

Ngoài ra thì còn 1 số patterns nữa như là singleton , nó chỉ cho phép tạo được 1 đối tượng trong class của nó thôi. Ví dụ class ListStudent thì chỉ có 1 list student để lưu các sinh viên thôi…

Trên đây là ý hiểu của mình mà mình đã học được hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem blog của mình . Xin chào !!

Tác giả : Giấu tên

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook