Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ tết.

Hôm nay mình đã học được cách sử dụng hàm và làm các bài tập về hàm. Tuy chưa làm được nhiều bài tập nhưng mình cũng cảm thấy hiểu hơn được một chút. Và mình cảm thấy một ngày 8 tiếng học ở Codegym là vẫn ít.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook