Một ngày thú vị

Hôm nay là một ngày rất thú vị đối với mình. Mình đã học cách làm quen với HTML và git, github. Mặc dù có nhiều cái còn trìu tượng và chưa hiểu sâu lắm. nhưng với sự giúp đỡ của Kiều Anh xinh đẹp và các bạn ,mình đã tập làm quen và đã tạo được một dự án github đơn giản.hi

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook