Ngày đầu tiên tôi đi học ở codegym, một môi trường hoàn toàn mới so với môi trường trước đây tôi đã từng học.Ban đầu tôi cứ ngỡ là học lập trình rất khô khan nhưng sau ngày đầu tiên trải nghiệm tôi cảm nhận thấy mọi người rất vui vẻ hoà đồng và cơỉ mở. Ở đây tôi học được cách tự học và quan trọng là tính trách nhiệm cũng như môi trường làm việc nhóm, các bạn cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Một ngày làm việc và học tập rất thú vị đối với tôi.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook