Blog ngày 13/12/2019

Hôm nay ngày 14/12, tôi mới có thời gian viết cho ngày hôm qua. Hôm qua thứ 6 ngày 13, theo văn hóa phương Tây là ngày đen đủi hay ma quỷ gì đó, mà tôi có nhớ là họ rất kiêng kỵ ngày này, có làm hẳn những bộ film kinh dị lấy chủ đề thứ 6 ngày 13 luôn. Còn với tôi cảm nhận ngày hôm qua là 1 ngày ấm và nhiều niềm vui hơn những ngày khác.

Hôm qua chúng làm về PHP data structures, PHP đơn thuần chỉ có 1 cấu trúc dữ liệu mảng, theo tôi tìm hiểu. Không có stack, queue, tree, linked list, array list…. Thế nhưng mảng trong PHP lai rất linh hoạt, có khả năng tối ưu để cũng có thể sử dụng thay thế các cấu trúc dữ liệu khác.

Ở các ngôn ngữ khác, mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, được lưu trữ liên tiếp nhau trong các ô nhớ. Kiểu phần tử có thể là có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự…; cũng có khi ta sử dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử cho một mảng (trong trường hợp này ta gọi là mảng của mảng hay mảng nhiều chiều).

Theo định nghĩa trên, thì mảng ở PHP thực chất không phải là mnarg, chúng ta có thể thêm vào 1 mảng bất cứ thứ gì chúng ta muốn! Mảng ở PHP thực chất là 1 ordered map hay ordered dictionary./’

Trên thực tế thì từ PHP 5, SPL(Standard PHP Library) đã được thêm vào, trong đó bổ sung các cấu trúc dữ liệu như

  • SplDoublyLinkedList
  • SplStack
  • SplQueue
  • SplHeap
  • SplMaxHeap
  • SplMinHeap
  • SplPriorityQueue
  • SplFixedArray
  • SplObjectStorage

Chúng ta có thể sử dụng các thư viện này trực tiếp mà không cần phải tạo ra các class định nghĩa lại chúng nữa.

Bài viết tham khảo tại đây: https://viblo.asia/p/tai-sao-php-chi-co-duy-nhat-mot-cau-truc-du-lieu-la-mang-oOVlYNJr58W

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook