Blog ngày 12/12/2019

Hôm nay chúng tôi học và làm về Stack, queue. Không có gì đặc biệt ngoài việc vẫn cần làm nhiều hơn để làm quen về các cấu trúc dữ liệu.

Stack và queue được sinh ra để giải quyết những bài toán rất cụ thể. Ví dụ stack sử dụng trong word để xử lý yêu cầu quay lại công việc đánh máy trước đó, queue được dùng để chuyển đổi giữa nhị phân, thập phân…. prioty queue được dùng để xử lý các công việc cần ưu tiên…. Đây chỉ là ví dụ cụ thể về các bài toán sử dụng stack và queue.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 1 môn cực kỳ quan trọng trong ngành phần mềm. Cần tập trung hơn cho môn này. Tôi cảm thấy mỗi ngày chỉ tập trung được khoảng 2 tiếng, cần ép bản thân bỏ qua những thứ xung quanh và tìm 1 phương pháp giúp tập trung trí não nhiều hơn.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook