Blog ngày 05/12/2019

Hôm nay Việt Nam đá hòa Thái Lan và giành quyền vào vòng trong Seagame 30 và tôi thấy rất vui.

Và tôi cũng được làm quen với bootstrap, một công cụ giúp người lập trình có thể làm những giao diện tuyệt vời, khiến tôi càng cảm thấy lập trình là một ngành cực kỳ thú vị, và có quá nhiều thứ tôi cần phải học.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook